Met ingang van heden hebben wij een nieuw bankrekeningnummer
 
NL70RABO0323491758 tnv scoutinggroep Martin Luther King.
 
Het oude nummer aub niet meer gebruiken.