Natuurlijk kunnen wij als groep de kinderen dit alleen aanbieden dankzij de inzet van vele vrijwilligers.
mlk      

In de eerste plaats is daar natuurlijk alle leiding bij de speltakken. Maar er zijn veel meer mensen die zorgen dat de MLK-groep een goed draaiende, gezonde scoutinggroep is. 
Natuurlijk is er ook het bestuur. Daarnaast zijn er vrijwilligers die zorgen dat ons materiaal in orde is. We hebben bijvoorbeeld meer dan 15 tenten ! Ook het onderhoud van het gebouw wordt door vrijwilligers gedaan. 
Tenslotte wijzen we natuurlijk op de vele ouders die af en toe helpen bij een opkomst of voor het vervoer zorgen naar bijvoorbeeld de activiteiten en het zomerkamp. 

Allemaal mensen die een stukje van hun vrije tijd opgeven om de kinderen het spel van scouting te laten spelen.

Binnen de Martin Luther King groep is een constante behoefte aan leiding, bestuursleden en andere vrijwilligers. Het leuke is dat we ruimte hebben voor vrijwilligers die iedere week op een vaste tijd willen helpen, maar ook aan vrijwilligers die eens een enkele klus of project willen uitvoeren. Ook voor de schoonmaak van ons gebouw hebben we hulp nodig.

Weet u iemand binnen uw kennissenkring die enige affiniteit met scouting heeft of wil hebben?

Geef dit aan ons door.

Wij nemen, vrijwel direct, contact met hem of haar op voor een informatief gesprek.
Natuurlijk kunt u uzelf ook aanmelden voor zo'n informatief gesprek.

Elke week komen uw kinderen thuis met enthousiaste verhalen over wat zij deze keer hebben meegemaakt.
Bent u zelf nieuwsgierig naar uw mogelijkheden binnen scouting?
Aarzel dan niet en vraag om het informatieve gesprek.

Wij zijn al enthousiast!

Groepscoach : Ruud van Meulenbroek (tel: 0229-231359, 
  loesje