Eénmaal per jaar hebben we een speciale leidingdag. Vergelijk deze met de studiedag in het onderwijs. Tijdens deze dag zijn we met z’n allen bezig om kritisch naar onszelf en onze groep te kijken. Ook bediscussiëren we dan waar onze groep voor staat.

Zo zijn we gekomen tot een aantal kernwaarden/termen waar onze groep voor staat en die voor ons belangrijk zijn. 
Deze kernwaarden zijn verder uitgewerkt en vastgelegd in de missie en visie van onze groep.

   groep1

Plezier
De basis van al onze activiteiten is plezier, gezelligheid en saamhorigheid. Het samen bezig zijn met scouting geeft ons een goed gevoel.

Activiteiten ( inspiratie- motivatie)
Scouting Nederland is de fundering waar onze groep op rust. Zij biedt ons inspiratie en mogelijkheden door het aanbieden van spelideeën, landelijke en regionale activiteiten.
Het deel uitmaken van het groter geheel motiveert ons.

groep2    Levende organisatie ( enthousiast team, groepsgevoel)
Scouting Martin Luther King is een groep bestaande uit de speltakken, het bestuur en de leiding. Ouders zijn nauw betrokken bij de groep. Deze verschillende elementen zijn met elkaar verbonden. Jeugdleden stromen door naar een oudere speltak en mogelijk tot leiding. De verschillende speltakken, maar ook het bestuur ondersteunen elkaar. Werken in teams bevordert de saamhorigheid.

Communicatie

Open en heldere communicatie is essentieel voor een goede samenwerking. Het gaat hierbij zowel om communicatie binnen de groep als naar buiten toe. Wij zijn trots op onze groep en dragen dit uit.

Kwaliteit
Onze groep streeft ernaar te voldoen aan de kwaliteitseisen van scouting Nederland. Dit realiseren wij door regelmatige scholing en kwalitatief goede activiteiten die aansluiten bij onze doelgroep zodat wij het beste uit onszelf en onze leden halen. Onze activiteiten stemmen we af op de mogelijkheden van onszelf, de leden, hun ouders en onze omgeving.

Ruimte
Onze groep is gebaseerd op het feit dat iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te mogen en te kunnen zijn in onderling respect. Dit geldt voor zowel de leden als de vrijwilligers en iedereen waarmee wij in aanraking komen.

Materiaal
Bovenstaande visie kan niet gerealiseerd worden zonder goed, degelijk en veilig materiaal. Een gebouw en spel- en kampeermateriaal is hierbij nodig.