Onze scoutinggroep vindt haar thuis in de kop van Noord-Holland, om precies te zijn in Hoorn.

De groep vindt haar oorsprong in 1973 toen er een fusie plaats vond tussen verschillende jongens groepen in Hoorn, waaronder de Fransicus van Xavirusgroep en de Raphaeltroep. In 1975 resulteerde dit in de formele oprichting van de Martin Luther King groep.
In 1978 sloot de meisjesgroep Maria Adelheid van Nassau zich bij de groep aan. Wel draaiden ze hun opkomsten op hun eigen locatie. De jongens en de meisjes zagen elkaar dus nooit!

Tijdens het bestaan van de groep hebben wij al op verschillende locaties in Hoorn ons clubgebouw gehad.
Kort na de fusie was er een ruimte bij de katholieke kerk in de Gelderse Steeg. Helaas moest de groep daar al snel vertrekken. Achtereen volgens heeft de groep gedraaid op verschillende locaties waaronder het oude Zusterhuis, achter de Westerdijk in "De Kubus" en ook nog heel even in "De Vlam" naast de ijsbaan.

Uiteindelijk kreeg de groep vaste verblijfsruimte in het gebouw "De Pelmolen" aan het Pelmolenpad. Vanaf dat moment werd de groep ook als stichting ingeschreven.

In juni 1986 werd de eerste steen gelegd in het Mandelapark. Door financiële beperkingen werd het gebouw casco opgeleverd en werd er door de leden heel veel zelf gedaan.
Met de introductie van de bevers als nieuwe speltak bij scouting en de grote aandacht voor scouting door de organisatie van de Wereld Jamboree in 1995 groeide de groep in deze eerste jaren. Helaas nam daarna het ledenaantal af, zoals bij vele groepen. Het werd voor de groep steeds moeilijker het hoofd boven water te houden, ondanks de enorme inzet van de vrijwilligers. Wel werd in deze periode de lening tbv het gebouw volledig afgelost, waardoor de financiele situatie van de groep niet mee ging in de neerwaartse lijn.

Het bestuur zag in dat het zo niet langer kon en ging op zoek naar een aantal nieuwe, enthousiaste bestuursleden die konden helpen. In 2002/2003 gingen zij van start. De groep kwam weer centraal te staan, niet de speltakken. Financieel werd orde op zaken gesteld en de banden met de speltakken werden aangehaald. Dit resulteerde, mede door het enthousiasme van de leiding, in een groei in het ledenaantal. Aanvankelijk ging dit niet zo snel, maar na enige jaren resulteerde dit in de oprichting van een tweede verkenner speltak en enige tijd later in een tweede welpen speltak.
Door deze extra ruimte groeide het ledenaantal van 100 naar 200 leden.

Zoals vermeld nam het enthousiasme van de leiding toe. En daarmee ook de kwaliteit van de opkomsten. Een zeer actieve, hechte groep oud-explorers (en inmiddels leiding) nam de uitdaging aan om de RSW te organiseren. Inmiddels doen ze dat alweer vele jaren.
Ook is de groep actief in de regio (zoals de RSW) en op landelijk niveau. Mede door deze houding (“de wereld is groter dan je eigen groep”) is de groep geworden tot wat zij nu is. Een florerende scoutinggroep die verbinding maakt met haar omgeving en de samenleving.

Het bezoekadres van de groep is

                            

Het postadres van de groep is
Scoutinggroep Martin Luther King
Mandelapark 1
1628 JH Hoorn
 
Scoutinggroep Martin Luther King
P/a Boedijnhof 218
1628 SJ Hoorn